Przedmiot działalności

 • Home
 • Przedmiot działalności

I. Przedmiotem działania spółki jest:

 1. Odbieranie i transport odpadów komunalnych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne,
 2. Unieszkodliwianie odpadów na składowisku zgodnie z posiadanym Pozwoleniem Zintegrowanym,
 3. Wykonywanie usług sanitarnych i pokrewnych – odbieranie i transport nieczystości płynnych,
 4. Wykonywanie usług pogrzebowych i cmentarnych oraz działalność pokrewna – kompleksowo wszystko w jednym miejscu (wykonywanie pochówków na cmentarzu, przewozy karawanami, sprzedaż trumien, utensyliów i inne),
 5. Zarządzanie cmentarzem komunalnym – prowadzenie dokumentacji pogrzebowej i cmentarnej,
 6. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni,
 7. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 8. Zimowe utrzymanie dróg (chodników i jezdni),
 9. Sprzątanie i czyszczenie obiektów,
 10. Obsługa nieruchomości na zlecenie,
 11. Wynajem i świadczenie usług środkami transportowymi oraz innymi (np. spych, koparko-ładowarka),
 12. Świadczenie innych usług komunalnych w prowadzonych działalnościach.

II. Zatrudnienie – stanowiska pracy:

Przedsiębiorstwo zatrudnia aktualnie do 50 pracowników na następujących stanowiskach (etatach):

 1. Zarząd – Przezes Zarządu,
 2. Główny Księgowy – Prokurent,
 3. Specjalista ds. Gospodarki Odpadami,
 4. Kierownik Działu Transportowo – Komunalnego,
 5. Specjalista ds. Kadr, Płac i Z.U.S.,
 6. Specjalista ds. Finansowo – Ekonomicznych,
 7. Specjalista ds. Inwestycji i Marketingu i Zamówień Publicznych,
 8. Starszy Mistrz Stacji Obsługi,
 9. Inspektorzy ds. Komunalnych,
 10. Brygadziści ds. Komunalnych,
 11. Kierowcy pojazdów samochodowych,
 12. Operatorzy sprzętu ciężkiego,
 13. Pracownicy cmentarza,
 14. Pracownicy składowiska odpadów,
 15. Ładowacze,
 16. Sprzątaczki,
 17. Spawacz – mechanik.

III. Obsługa prawna

Kancelaria Prawna

„PGK” Sp. z o.o. to firma samorządowa – świadcząca w/w usługi oraz zadania własne Gminy Wołów, których celem jest zaspokajanie bieżących potrzeb społeczności lokalnej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!