Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej

Gospodarka komunalna to istotna dziedzina gospodarki narodowej, w której pracuje kilkaset tysięcy Polaków. Tylko w zakresie dostaw wody, gospodarowania ściekami i odpadami oraz rekultywacji w 2020 r. zatrudnionych było w sektorze publicznym 149,4 tys. osób!

To dzięki Waszej ciężkiej pracy mamy czyste ulice odebrane śmieci dostarczoną wodę oraz zadbane parki i skwery.

Składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Niech w codziennej pracy towarzyszy Wam zadowolenie z dobrze wykonanych zadań oraz życzliwość mieszkańców Gminy Wołów.

Dziękujemy za Waszą pracę każdego dnia!