Cmentarz

Prawo obowiązujące na cmentarzu

Ogłoszenia

 1. Informacja dla rodzin i osób opiekujących się grobami na Cmentarzu Komunalnym w Wołowie. Przypominamy osobom posiadającym swoich bliskich pochowanych na tutejszym cmentarzu o konieczności wniesienia obowiązujących zaległych i bieżących opłat tytułem:
  • Przedłużenia – zachowania ważności grobów i miejsc zarezerwowanych
  • Korzystania z cmentarza

  Termin zachowania ważności grobów i miejsc upływa po 20 latach od chwili pochówku lub po upływie 20 lat od daty ostatniego przedłużenia – wniesienia opłat. Brak wniesienia stosownych opłat spowoduje prawne przejęcie miejsca przez Zarządcę Cmentarza – grób (miejsce) ulegnie likwidacji po trzech miesiącach od daty upływu ważności od ostatniej wniesionej opłaty bez wypłaty odszkodowania (np. Za elementy nagrobka-mienie porzucone).

  Opłaty przyjmowane są w biurze Przedsiębiorstwa przy ul.Poznańskiej 1 w Wołowie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 lub przelewem na konto

  PKO BP o/Wołów Konto: 49 1020 5242 0000 2102 0017 2775

  W tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych : nazwisko i imię osoby zmarłej oraz datę zgonu.

 2. Zarządca Cmentarza Komunalnego w Wołowie nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i szkody dotyczące poszczególnych grobów zlokalizowanych na tym terenie, spowodowane przez osoby trzecie oraz działanie siły wyższej (wichury, nawałnicy, powodzi itp.). Groby pozostają we władaniu poszczególnych osób uprawnionych. W celu zabezpieczenia grobów przed tego rodzaju zdarzeniami należy grób indywidualnie ubezpieczyć w wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.