Cenniki

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 PREZESA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WOŁOWIE SP. Z O.O. z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia cennika usług związanych z gospodarowaniem odpadami w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o.