Cenniki

ZARZĄDZENIE NR 1/2024 PREZESA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WOŁOWIE SP. Z O.O. z dnia 01 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia cennika usług związanych z gospodarowaniem odpadami dla osób fizycznych i przedsiębiorców w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o.