Cele

Nasze cele

Głównym celem Spółki jest wykonywanie zadań i świadczenie usług z zakresu działań własnych Gminy Wołów w dziedzinie bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej a w szczególności:

  • odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne (Wojewoda Dolnośląski Decyzją Nr PZ 84/2007 z dnia 19.04.2007 r. udzielił firmie „PGK” Sp. z o.o. w Wołowie pozwolenia zintegrowanego, na prowadzenie instalacji pn. Kwatera Nr II składowiska odpadów (…), po ostatniej zmianie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Decyzją Nr PZ 84.4/2014 z dnia 02.12.2014 r. z terminem ważności na czas nieoznaczony)
  • utrzymywanie porządku i czystości
  • budowa, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych
  • świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych

Największą dziedziną funkcjonowania Spółki jest odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów z terenu całej Gminy Wołów. Spółka posiada własne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone przy ul. Rawickiej w Wołowie – spełniającego wszystkie wymogi określone w ustawach: „O ochronie środowiska” i „O odpadach”. Firma zarządza cmentarzem komunalnym usytuowanym przy ul. Rawickiej oraz wykonuje kompleksowe usługi pogrzebowe i cmentarne (pochówki osób zmarłych, sklep pogrzebowy, całodobowe przewozy karawanami oraz inne).

Jesteśmy

  • nowoczesnym, dynamicznym i sprawnie działającym przedsiębiorstwem z długoletnią tradycją, dbającym o zadowolenie naszych mieszkańców – mieszkańców Gminy Wołów.
  • firmą przyjazną i otwartą na dobrą współpracę – starającą się przy tym wskazać na proekologiczne zachowania przy korzystaniu z naszych usług.
  • przedsiębiorstwem, które troszcząc się o społeczność lokalną i pragnąc współtworzyć wizerunek miasta i gminy Wołów, w miarę swoich możliwości, wspiera poprzez swoją działalność oraz finansowo instytucje ze sfery oświaty, kultury i sportu.

Misja

Kierując się potrzebami i preferencjami naszych klientów, świadomością zmian prawnych oraz rosnącymi wymaganiami rynku, stosujemy nowoczesne rozwiązania, oferując kompleksowe usługi optymalnie dostosowane do konkretnego profilu klienta. Nasz obecny potencjał organizacyjny i logistyczny pozwala nam spełniać oczekiwania mieszkańców i klientów.