UWAGA! Akcja: PLASTIK

Jak wynika z przeprowadzonej ankiety AŻ 68% mieszkańców zamieszkujących tereny wiejskie uważa, że odpady: metale i tworzywa sztuczne (plastik) powinny być odbierane częściej!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców informujemy, że od 31 MAJA aż do 30 WRZEŚNIA – ODPADY: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (PLASTIK) na terenach wiejskich Gminy Wołów będą odbierane co dwa tygodnie.

Segregujmy! Wspólnie zadbajmy o naszą przyszłość.

Tworzymy lepsze środowisko!