Punkt wypożyczeń sprzętu ogrodowego

Na cmentarzu komunalnym w Wołowie powstały punkty wypożyczeń sprzętu ogrodowego.

Sprzęt ogrodowy przeznaczony jest do wypożyczania i wykorzystania dla odwiedzających groby bliskich i każdy może z niego korzystać.

Sprzęt ogrodowy jest własnością PGK Wołów, a punkty powstały dzięki Wołowskiemu Domu Pogrzebowemu LILIA.

Prosimy o zwrot wypożyczonych narzędzi przed opuszczeniem terenu cmentarza.