Zmiana godzin otwarcia PSZOK

W związku z uwagami mieszkańców zmianie ulegają godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wydłużony zostanie czas otwarcia oraz zostanie zwiększona liczba sobót.

PSZOK jest czynny w dniach:
– poniedziałek: 7:30 – 14:30
– wtorek: 7:30 – 14:30
– środa: 7:30 – 18:00
– czwartek: 7:30 – 14:30
– piątek: 7:30 – 14:30
– oraz w każdą drugą i ostatnią sobotę miesiąca – ZMIANA w godzinach od 10:00 do 14:00.

Jeśli komuś wpadnie do głowy „dziwny” pomysł wywiezienia odpadów do lasu lub podrzucenia ich do gniazda śmieciowego – to ze swoimi odpadami zapraszamy do nas – na PSZOK.

Przypominamy, że do PSZOK przyjmowane są:
1. wyłącznie odpady mające charakter odpadów komunalnych, które mogą zostać uznane za pochodzące z gospodarstw domowych, o kodach zgodnych z posiadanymi przez PGK Sp. z o.o. zezwoleniami;
2. wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane (z wyłączeniem odpadów zmieszanych), między innymi:

 • papier i tektura i opakowania z papieru i tektury,
 • tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
 • metale, w tym opakowania z metali,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • szkło i opakowania ze szkła,
 • odzież i tekstylia,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady ulegające biodegradacji.


3. Także nieodpłatnie przyjmowane są:

 • odpady budowlano-remontowe: w ilości do 300 kg na gospodarstwo domowe rocznie,
 • zużyte opony w ilości do 5 szt. na gospodarstwo domowe rocznie. WAŻNE: po przekroczeniu w/w ilości odpady te przyjmowane są odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

UWAGA! Na PSZOK NIE PRZYJMUJEMY odpadów zmieszanych!

Dodatkowo przypominamy, że z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mogą korzystać nieodpłatnie tylko mieszkańcy Gminy Wołów (gospodarstwa domowe stanowiące nieruchomości zamieszkałe).

Tworzymy lepsze środowisko!