Segregacja – Tworzywa PET

1. Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych (PET) odbierane będą wyłącznie w terminach określonych w harmonogramie. Worki z w/w odpadami należy ustawić w dniu wyznaczonym w harmonogramie przy granicy nieruchomości lub przy ogrodzeniu przed posesją w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do ich odbioru (zgodnie z §3, pkt. 15 i 16 Uchwały Nr LIV/342/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13.11.2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołów).

2. Segregacja tworzywa – PET

WRZUCAMY:NIE WRZUCAMY:
  • plastikowe butelki po sokach i napojach PET
  • kubki, tacki, opakowania po produktach spożywczych
  • folie opakowaniowe z tworzyw
  • worki i torebki plastikowe, reklamówki
  • opakowania po środkach do prania, szamponach
  • opakowania po środkach higieny osobistej itp.
  • opakowań i butelek po olejach silnikowych i spożywczych
  • opakowań plastikowych z domieszką innych materiałów
  • zużytych akumulatorów, baterii

PET – jest to skrót oznaczający tworzywo sztuczne znane od 1941 r. Popularna butelka PET to jeden z elementów w gospodarce odpadami, który w sposób lawinowy zalewa polskie składowiska odpadów. Pozostawione opakowanie PET w środowisku naturalnym (park, las, pobocze drogi itd.) ulega biodegradacji po około 300 do 500 latach … Wobec powyższego, dbajmy o nasze środowisko naturalne i segregujmy odpady poprzez umieszczanie (wrzucanie) ich do odpowiednich pojemników w kolorze żółtym w mieście Wołów oraz do opisanych worków na terenach wsi.