Segregacja – szkło

1. Odpady opakowaniowe ze szkła (butelki, słoiki itp.) odbierane będą wyłącznie w terminach określonych w harmonogramie. Worki z w/w odpadami należy ustawić w dniu wyznaczonym w harmonogramie przy granicy nieruchomości lub przy ogrodzeniu przed posesją w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do ich odbioru (zgodnie z §3, pkt. 15 i 16 Uchwały Nr LIV/342/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13.11.2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołów).

2. Jak segregować

Do zbiórki szkła przeznaczone są pojemniki – w kolorze zielonym z logo naszej firmy i szczegółowym opisem.

Do obu pojemników na szkło wrzucamy przede wszystkim słoiki i butelki po artykułach spożywczych.

Nie należy do nich wrzucać: luster, szyb okiennych, szyb samochodowych, szkła zbrojonego, szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, żarówek i świetlówek, kineskopów, wyrobów z porcelany i fajansu, płytek i innych wyrobów ceramicznych, doniczek, zniczy, szklanych opakowań po lekach oraz szkła gospodarczego (misek, szklanych talerzy, figurek itp.).

Inne rodzaje szkła (niż słoiki i butelki) różnią się od nich składem chemicznym. Topią się one w wyższych temperaturach niż stłuczka z opakowań szklanych. Dlatego nie stopią się hucie, w której jest przerabiana stłuczka pochodząca z selektywnej zbiórki. A to znaczy, że w pojemnikach na opakowania szklane są takimi samymi zanieczyszczeniami jak np. kawałki metalu, gruzu, tworzyw itp.