Segregacja – odpady medyczne – zużyte strzykawki i igły

PLASPOL_czerwony_wysoki_pojemnik_na_odpady_medyczne_i_zuzyte_igly_2l-32-240

Zużyte strzykawki i igły medyczne pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Wołów można oddawać do specjalnych pojemników, które zlokalizowane są w następujących punktach:

  • Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) ul. Rawicka (składowisko odpadów),
  • „PGK” Sp. z o.o. w Wołowie ul. Poznańska 1.