SEGREGACJA NA CMENTARZU KOMUNALNYM

Na cmentarzu komunalnym w Wołowie przy ul. Rawickiej obowiązuje segregacja odpadów polegająca na selektywnej zbiórce:

1. SZKŁA

Szkło – wyłącznie części szklane zniczy – należy wrzucać do pojemników o pojemności 1,1 m3 z zieloną pokrywą i napisem „SZKŁO”. Natomiast inne, nieszklane części zniczy należy wrzucać do kontenerów na odpady pozostałe.

2. BIOODPADÓW

Należy wrzucać do kontenerów o pojemności 3 m3 w kolorze brązowym wyłącznie odpady biodegradowalne tzw. bioodpady – odpady zielone np. trawę, liście, kwiaty naturalne, drobne gałązki z pielęgnacji drzewek itp.

3. ODPADÓW POZOSTAŁYCH (ZMIESZANYCH), które należy wrzucać do kontenerów o pojemności 7 m3.