Segregacja – leki

 

Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańcy Gminy Wołów mogą oddawać do specjalnych pojemników, które zlokalizowano w następujących punktach:

  • „Apteka Wołowska” ul. Poznańska 22
  • „Apteka W Rynku” ul. Radna 1
  • Apteka „Centrum Zdrowia” ul. Ludowa 3
  • Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) ul. Rawicka (składowisko odpadów)