Segregacja – bioodpady

1. Odpady ulegające biodegradacji – bioodpady, tzn. odpady zielone np. trawa lub inne np. obierki z warzyw lub odsączone saszetki np. po herbacie. Bioodpady nie mogą zawierać wody, soków i innych płynów pokonsumpcyjnych!

2. Odpady ulegające biodegradacji odbierane będą wyłącznie w terminach określonych w harmonogramie. Worki z w/w odpadami należy ustawić w dniu wyznaczonym w harmonogramie przy granicy nieruchomości lub przy ogrodzeniu przed posesją w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do ich odbioru (zgodnie z §3, pkt. 15 i 16 Uchwały Nr LIV/342/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13.11.2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołów).