PUNKT ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

W ramach działań dotyczących ochrony środowiska i utrzymania czystości od 16 sierpnia 2011 r. na terenie składowiska odpadów przy ul. Rawickiej w Wołowie, otwarty został Punkt Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Obecnie Punkt jest częścią Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów GPSZOK. Zasady funkcjonowania Punktu oraz rodzaje przyjmowanego sprzętu określono w Regulaminie GPSZOK.

Dane adresowe Punktu:

Adres :56-100 Wołów, ul. Rawicka
Tel./fax71/389 26 23 wew. 37 i 38
Godz. pracypon. – pt. w godz. 8.00 – 14.30
E-mailbiuro@pgk-wolow.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz 1495) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego (Dz. u. Nr 6, poz 39) Główny Inspektor Ochrony Środowiska nadał Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o. numer rejestrowy: E0014408Z