PIKNIK EKOLOGICZNY -– Rynek Wołów dnia 05.10.2012 r.

Wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Wołowie oraz Wołowskim Ośœrodkiem Kultury, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie zorganizowało 05.10.2012 r. piknik ekologiczny. Na wołowskim rynku przedszkolaki oraz uczniowie dzielili się wiedzą o ekologii. Tematem pikniku było sprzątanie œświata oraz selektywne zbieranie i segregacja odpadów. Piknik miał na celu w przystępny sposób promować wśœród dzieci prawidłowe postępowanie z odpadami. Wszyscy przygotowujemy się do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym kluczową rolę będzie pełnić Gmina. Na pikniku każdy mógł dowiedzieć się jak prowadzić selekcję odpadów we własnym domu i do jakich pojemników je wrzucać. Wręczone zostały nagrody dla szkół za udział w akcji „Sprzątanie Śœwiata edycja 2012” oraz nagrody za udział w zorganizowanym w trakcie pikniku konkursie ekologicznym. Najmłodsze dzieci wykazały się ogromną wiedzą o segregacji odpadów. Szkoły, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie oraz Nadleśœnictwo Wołów prezentowały stoiska o tematyce ekologicznej. Hitem pikniku okazały się maszyny Przedsiębiorstwa oblegane przez małych i dużych. Do dyspozycji dzieci na ten dzień oddaliœśmy śœmieciarkę, koparko-ładowarkę, kontenerowiec, kosiarkę samojezdną oraz zamiatarkę chodnikową. Nagrodą dla dzieci za udział w pikniku był również słodki poczęstunek.
W pikniku uczestniczyły władze samorządowe i pracownicy urzędu na czele z Danutą Jelec Przewodniczącą Rady Miejskiej w Wołowie i Dariuszem Chmurą Burmistrzem Miasta i Gminy Wołów.

Zdjęcia: