Organizacja zbiórki

Lokalizacja pojemników oraz ich zestawów:

  • Pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów są ustawiane w miejscach dostępnych dla mieszkańców tworzących tzw. gniazda do selektywnej zbiórki.
  • Ustawienie pojemników na utwardzonych podłożach wpływa na przedłużenie ich żywotności oraz estetyczny wygląd samych pojemników, jak i całości otoczenia.
  • Dojazd dla samochodów specjalistycznych odbierających odpady musi być zaplanowany tak, aby przejazd nie powodował dewastowania infrastruktury towarzyszącej gniazdom (trawniki, krawężniki, przejścia itp.)
  • Pojemniki muszą być zlokalizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo rozładunku zarówno dla osób postronnych jak i dla obsługi (zagrożenie uszkodzenia np. linii energetycznych, telefonicznych, drzew, dachów itp.)

Obsługa pojemników oraz ich zestawów:

  • Pojemnik nie może być zapełniony w całości, optymalne wypełnienie pojemnika to 2/3 jego pojemności.
  • Czynności opróżniania pojemnika wykonuje się w sposób bezpieczny dla osób postronnych i obsługi.
  • Po każdym opróżnieniu miejsce gniazda selektywnej zbiórki jest uprzątnięte.
  • Pracownicy obsługujący odbieranie odpadów dbają o estetyczny wizerunek, czystość sprzętu rozładunkowego oraz jakość wykonywanych usług, pamiętając, że odpady stanowią cenny surowiec. Pracownicy udzielają osobom zainteresowanym informacji dotyczących obsługi gniazd.
  • W celu utrzymania estetycznego wyglądu, pojemniki są okresowo czyszczone. Uszkodzenia regeneruje się. Pojemniki mocno zużyte przez długotrwałą eksploatację  uzupełniane są sprawnymi. W miejsce pojemników zabranych do odświeżenia ustawia się pojemniki zastępcze.
  • Nie miesza się ze sobą frakcji odpadów zbieranych selektywnie.