GPSZOK

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

BANER GPSZOK

Od 01.07.2013 r. na terenie składowiska odpadów przy ul. Rawickiej w Wołowie funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK).

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30 oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00.

W punkcie tym przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne zebrane selektywnie, wyłącznie przez mieszkańców Gminy Wołów i dostarczone do Punktu, w szczególności frakcje:

1) odpady zielone z ogrodów i parków
2) papier i tektura
3) tworzywa sztuczne
4) metale
5) szkło
6) odpady wielkogabarytowe
7) zużyte opony (do 5 szt. od właściciela nieruchomości)

pdf Regulamin GPSZOK 2019 r.

pdf   Regulamin GPSZOK 2019 r. – oświadczenie

 

 INFORMACJE DODATKOWE

1. Odpady budowlano-remontowe przyjmowane są odpłatnie na podstawie deklaracji D3 (składanej w Urzędzie Miejskim w Wołowie), zgodnie z §3 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie nr LXVI/419/2018 z dnia 30.10.2018r.

2. Zużyte opony (stanowiące odpady komunalne) przyjmujemy od samochodów osobowych (nie przyjmujemy opon od samochodów ciężarowych i rolniczych ). Opony nie mogą być zabrudzone błotem itp.

3. Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy głównie meble m.in.

krzesła, stoły, stoliki, łóżka, kanapy, fotele, szafy, szafki, dywany itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady budowlane i poremontowe.

Prosimy o wcześniejszy demontaż mebli, który ułatwi transport oraz dalsze postępowanie z odpadami selektywnie zebranymi w GPSZOK (osobno poszczególne rodzaje odpadów np. drewno, tekstylia, metal, plastik itp.).

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI SELEKTYWNIE ZBIERANYMI

 

Do odpadów zielonych z ogrodów i parków:
WRZUCAMY:NIE WRZUCAMY:
 • skoszoną trawę
 • liście
 • rozdrobnione gałązki
 • drewna
 • grubych gałęzi
Do papieru i tektury:
WRZUCAMY:NIE WRZUCAMY:
 • gazety, reklamy i książki
 • tekturę zwykłą i falistą
 • worki papierowe
 • papier biurowy
 • ścinki papierowe
 • opakowań wielomateriałowych typu TetraPak (np. kartonów po napojach i mleku)
 • opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem itp.
 • kalki technicznej i kopiującej
 • papieru woskowanego, natłuszczanego(np. po maśle itp.)
 • papieru mokrego, zagrzybionego,z zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi
 • broszur z papieru foliowanego
 • pieluszek jednorazowych i innych tego typu artykułów higienicznych
 • tapet i papieru termicznego
 • zmieszanych odpadów komunalnych, tekstyliów, szkła, piasku, klejów, farb
Do tworzyw sztucznych:
WRZUCAMY:NIE WRZUCAMY:
 • plastikowe butelki po sokach i napojach PET
 • kubki, tacki, opakowania po produktach spożywczych
 • folie opakowaniowe z tworzyw
 • worki i torebki plastikowe, reklamówki
 • opakowania po środkach do prania, szamponach
 • opakowania po środkach higieny osobistej itp.
 • opakowań i butelek po olejach silnikowych i spożywczych
 • opakowań plastikowych z domieszką innych materiałów
 • zużytych akumulatorów, baterii
Do metali:
WRZUCAMY:NIE WRZUCAMY:
 • puszki po napojach
 • puszki po konserwach
 • drobny złom żelazny i metale kolorowe
 • kapsle
 • opakowań po aerozolach
 • puszek po farbach
 • baterii
Do szkła:
WRZUCAMY:NIE WRZUCAMY:
 • kolorowe i białe butelki
 • słoiki szklane
 • luster
 • szyb okiennych
 • szyb samochodowych, szkła zbrojonego
 • szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, wyrobów z porcelany i fajansu oraz szkła gospodarczego(misek, szklanych talerzy, figurek itp.)
 • żarówek, świetlówek, kineskopów
 • płytek i innych wyrobów ceramicznych
 • doniczek, zniczy
 • szklanych opakowań po lekach

Opakowania z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metalu przed wyrzuceniem należy zgnieść tak, aby miały jak najmniejszą objętość. Przed zgnieceniem odkręca się nakrętki.

Do selektywnego zbierania nadają się jedynie czyste opakowania. Zabrudzone opakowania np. po oleju, maśle i opakowania z zawartością umieścić należy z odpadami komunalnymi zmieszanymi.