1. Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych 2019 r.

Styczeń 16, 2019 w Przetarg archiwalny by PGK Wołów

Ogłoszenie nr 510024209-N-2019 z dnia 07-02-2019 r.

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/7694e9cf-2949-4b92-80ee-8038854ffd55

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty paliwa 2019

Ogłoszenie nr 504164-N-2019 z dnia 2019-01-16 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e37c5f70-ffe2-4106-8c02-d761d90fdd95

3. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej 18.06.2018 r.

Czerwiec 18, 2018 w Przetarg archiwalny by PGK Wołów

Ogłoszenie nr 500171262-N-2018 z dnia 20-07-2018 r.

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/8d780033-0e4d-4d5d-b45d-7410907cee04

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa ładowarki 29.06.2018 r.

Ogłoszenie nr 574679-N-2018 z dnia 2018-06-18 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e08359da-290c-4ed0-84a7-69b0b57422a6

3. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów komunalnych – śmieciarka 22.11.2017 r.

Listopad 22, 2017 w Przetarg archiwalny by PGK Wołów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 500001411-N-2018

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/f5fa0a18-fcd2-4d25-a5a8-43fac6e53f95

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – śmieciarka

Ogłoszenie o zamówieniu BZP 619976-N-2017

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=64d67170-c50b-4df9-a662-243d6e36f964

2. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej 24.03.2017 r.

Marzec 24, 2017 w Przetarg archiwalny by PGK Wołów

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 83641_2017

Ogłoszenie BZP 50973_2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zamiatarka chodnikowa

 

by admin

1. Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych.

Luty 13, 2017 w Przetarg archiwalny by admin

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 34977-2017

Ogłoszenie BZP 23965_2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa paliw płynnych

 

by admin

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu następującego środka transportowego: fabrycznie nowego samochodu ciężarowego (specjalizowanego) przeznaczonego do wywozu odpadów

Grudzień 16, 2016 w Przetarg archiwalny by admin

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu następującego środka transportowego: fabrycznie nowego samochodu ciężarowego (specjalizowanego) przeznaczonego do wywozu odpadów (śmieciarka) wyposażonego w urządzenie do mycia pojemników, spełniającego wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami – Prawo o ruchu drogowym

Czytaj całość →

2. Przetarg nieograniczony na zakup ciągnika 31.08.2015 r.

Sierpień 31, 2015 w Przetarg archiwalny by PGK Wołów

pdfogłoszenie o udzieleniu zamówienia – ciągnik

pdfogłoszenie o zamówieniu – ciągnik

pdfogłoszenie o zmianie ogłoszenia – ciągnik