3. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej 18.06.2018 r.

Czerwiec 18, 2018 w Bez kategorii, Przetarg ogłoszony by PGK Wołów

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa ładowarki 29.06.2018 r.

Informacja o treści złożonych ofert – dostawa ładowarki 26.06.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ – dostawa ładowarki 22.06.2018 r.

Pytania i odpowiedzi – dostawa ładowarki 20.06.2018 r.

Informacje finansowe 18.06.2018 r.

Załączniki do SIWZ w wersji do edycji 18.06.2018 r.

SIWZ dostawa ładowarki 18.06.2018 r.

Ogłoszenie nr 574679-N-2018 z dnia 2018-06-18 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e08359da-290c-4ed0-84a7-69b0b57422a6