Archiwum przetargów

Rok 2013:
1. Ogłoszenie o zamówieniu16.04.2013
1.a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu – str. 1 , 2
2. Ogłoszenie o zamówieniu13.06.2013
2.a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
3. Ogłoszenie o zamówieniu20.06.2013
3.a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
4. Ogłoszenie o zamówieniu16.10.2013

4.a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

 

Rok 2012:
1. Ogłoszenie o zamówieniu2.01.2012
1.a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu – str. 1 , 2
2. Ogłoszenie o zamówieniu12.04.2012
2.a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu – str. 1 , 2 , 3
3. Ogłoszenie o zamówieniu21.05.2012
3.a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu – str. 1 , 2
4. Ogłoszenie o zamówieniu08.11.2012
4.a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu – str. 1

 

Rok 2011:
1. Ogłoszenie o zamówieniu28.03.2011
1.a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu – str. 1 , 2
2. Ogłoszenie o zamówieniu03.06.2011
2.a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu – str. 1 , 2

 

Rok 2010:
1. Ogłoszenie o zamówieniu16.04.2010

1.a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
2. Ogłoszenie o zamówieniu20.04.2010

2.a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
3. Ogłoszenie o zamówieniu27.05.2010

3a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

4. Ogłoszenie o zamówieniu16.08.2010
4a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu – str. 1 , str. 2

 

Rok 2009:
1. Ogłoszenie o zamówieniu03.06.2009

1.a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
2. Ogłoszenie o zamówieniu17.06.2009

2.a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
3. Ogłoszenie o zamówieniu22.09.2009
3.a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu – str. 1 , 2

 

Rok 2008:
1. Ogłoszenie o zamówieniu – str. 1 , 2 , 314.04.2008

1.a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu
2. Ogłoszenie o zamówieniu02.09.2008

2.a. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu