3. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej 18.06.2018 r.

Czerwiec 18, 2018 w Przetarg archiwalny by PGK Wołów

Ogłoszenie nr 500171262-N-2018 z dnia 20-07-2018 r.

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/8d780033-0e4d-4d5d-b45d-7410907cee04

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa ładowarki 29.06.2018 r.

Ogłoszenie nr 574679-N-2018 z dnia 2018-06-18 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e08359da-290c-4ed0-84a7-69b0b57422a6