2. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej 22.05.2018 r.

Maj 22, 2018 w Przetarg unieważniony by PGK Wołów

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – dostawa ładowarki teleskopowej 15.06.2018 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ – dostawa ładowarki teleskopowej 08.06.2018 r.

Pytania i odpowiedzi – dostawa ładowarki teleskopowej 05.06.2018 r.

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Pytania – dostawa ładowarki teleskopowej 28.05.2018 r.

Informacje finansowe 28.05.2018 r.

SIWZ – dostawa ładowarki teleskopowej 22.05.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu BZP 561681-N-2018

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=24232699-1cd4-417e-b53a-be824c0d51cf