2. Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową typu bramowiec 24.06.2019 r.

Czerwiec 24, 2019 w Przetarg ogłoszony by PGK Wołów

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – bramowiec 2019 r.

Informacja o treści złożonych ofert – bramowiec 2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ 2 – bramowiec 2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ – bramowiec 2019 r.

Załączniki – formularze edytowalne – bramowiec 2019 r.

Pytania i odpowiedzi 2 – bramowiec 2019 r.

Dane finansowe leasing – bramowiec 2019 r.

Pytania i odpowiedzi – bramowiec 2019 r.

Dane finansowe – bramowiec 2019 r.

SIWZ bramowiec 2019 r.

Ogłoszenie nr 564291-N-2019 z dnia 2019-06-24 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fbf6148e-4751-4fcf-a493-6ff7627836c3