1. Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych 2019 r.

Styczeń 16, 2019 w Przetarg archiwalny by PGK Wołów

Ogłoszenie nr 510024209-N-2019 z dnia 07-02-2019 r.

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/7694e9cf-2949-4b92-80ee-8038854ffd55

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty paliwa 2019

Ogłoszenie nr 504164-N-2019 z dnia 2019-01-16 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e37c5f70-ffe2-4106-8c02-d761d90fdd95